2011 yılı Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik Faaliyetleri için Birlik Müdürü ve Proje Koordinatörü Bilgehan HARMANŞAH tarafından hazırlanan iki projeden Valiliğimiz adına sunulan “Mahalli İdarelerde Mesleki Eğitim” adlı LdV Vetpro Projesi 2550 proje içerisinden ilk 268 proje içerisinde yer alarak kabul edilmiştir. Proje kapsamında önümüzdeki aylarda  proje yerel ortağı olan 20 kurumun idareci ve mesleki eğitim uzmanlardan oluşan 36 kişi hareketlilik faaliyetine katılacaktır. İkişer hafta olan faaliyet için 18 kişi Almanya’da, 18 kişide Letonya’da incelemelerde bulunacaktır.  İkinci Projemiz Halıcılık Birliği adına sunulan ”Desinatörlük ve Tasarım” adlı  LdV PLM Projesi olup bu projemizde yedek projeler arasında yer almıştır. 2012 yılı başında bu projemizin de kabul olması beklenmektedir. 2005 yılında “Halı Dokuma ve Desinatörlüğü Eğitim Merkezi” adlı projemizin Avrupa Birliği tarafından kabul edilerek hibe verilmesiyle başlayan Avrupa Birliği projelerindeki başarılı çalışmalarımız devam etmekte olup, Birliğimiz bünyesinde de Avrupa Birliği Proje Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Mahalli İdarelerde Mesleki Eğitim adlı Projenin Genel Koordinatörlüğü Niğde Valiliği Halıcılık Birliği’nin Yenice Mahallesinde bulunan Birlik Müdürlüğü binasında oluşturulmuş ve Proje Genel Koordinatörü Bilgehan HARMANŞAH tarafından projenin sözleşmesi  imzalanmasından sonra uygulaması başlayacaktır.      

PROJE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ